LÄRARUTVECKLING.
Fortbildning för lärare och pedagoger

Andra fortbildningar

Om du inte vill gå på Lärarutvecklings fortbildningar hittar du här andra alternativ. Det är också bra att titta här när du jämför Lärarutvecklings kurser med övrigt utbud.

Den här överblicken är skriven till dig som är lärare eller pedagog i förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola någonstans i Sverige och letar efter kompetensutveckling, vare sig det är en kurs, konferens eller längre fortbildning. Dock finns inte högskoleutbildningar med här. Alla priser är exklusive moms.

Senast uppdaterad 16 juni 2021.

Skolverket

Finns: På lärosäten samt digitalt.
Målgrupp: Lärare och pedagoger i alla skolformer.
Ämnen: Alla.
Typ av fortbildningar: Skolverket har massor av fortbildningar. De flesta av Skolverkets fortbildningar är längre utbildningar, till exempel i form av kollegialt lärande i moduler eller högskolepoängsgrundande utbildningar i samarbete med en högskola. Men det finns även kortare, ej lärarledda, webbkurser på en eller ett par dagar.
Priser: Gratis.

Lärarfortbildning AB

Finns: Främst digitalt, men även lite i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Ägare: Lärarförbundet.
Målgrupp: Lärare och pedagoger i förskolan, grundskolan, gymnasiet, fritids och vuxenutbildning.
Ämnen: Några fortbildningar handlar om svenska men i övrigt är det ämnesövergripande kurser och konferenser som gäller, till exempel om kollaborativt lärande och motivation.
Typ av fortbildningar: Digitala konferenser och kurser, samt ett fåtal fysiska kurser som sker på en konferensanläggning med 30 deltagare samt lunch och fika.
Priser: Digital endagskonferens 3 350 - 3 950 kr, digital endagskurs 3 350 kr, fysisk endagskurs 3 750 kr.

NTA

Finns: I de kommuner och fristående skolor som är medlemmar.
Ägare: NTA Skolutveckling - en ekonomisk förening som ägs av de deltagande huvudmännen.
Målgrupp: Främst lärare och pedagoger i grundskolan, men till viss del även i förskolan.
Ämnen: NO och teknik.
Typ av fortbildningar: Om ens huvudman är med i NTA kan man anmäla sig till ett av cirka 25 NTA-teman och då gå en endagskurs i temat samt få tillgång till det tillhörande undervisningsmaterialet (en blå flyttkartong-stor låda) i en termin.
Priser: Priset för en fysisk endagskurs samt tillgång till material i en termin varierar beroende på var i Sverige man arbetar, men någonstans runt 2 000 – 3 500 kr.

Vetenskapens hus

Finns: Digitalt.
Ägare: Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet.
Målgrupp: Lärare och pedagoger i grundskolan och gymnasiet.
Ämnen: NO, teknik och matematik.
Typ av fortbildningar: Smala med intressanta kurser. Just nu är alla digitala beställningskurser.
Priser: Gratis kurser för lärare i kommuner eller fristående skolor med partneravtal. Annars kostar en digital 5-timmarskurs 1 000 kr ifall man är minst 8 lärare som bokar.

Skolporten

Finns: Främst digitalt, men även lite i Stockholm och Göteborg.
Ägare: Skolporten AB.
Målgrupp: Lärare och pedagoger i grundskolan och gymnasiet.
Ämnen: Flest ämnesspecifika fortbildningar, men även några ämnesövergripande.
Typ av fortbildningar: En- eller tvådagskonferenser man kan välja att se på plats eller digitalt, samt digitala 2- till 3-timmarskurser.
Priser: En endagskonferens kostar 1 995 – 2 695 kr på plats och 1 595 – 2 295 kr digitalt. En digital 2- till 3-timmarskurs kostar 996 kr.

Lärarinstitutet

Finns: Digitalt.
Ägare: Svenska Online Institutet AB.
Målgrupp: Lärare och pedagoger i grundskolan och gymnasiet.
Ämnen: Ämnesövergripande.
Typ av fortbildningar: Digitala kurser som tar 1-2 dagar att genomföra, men man väljer själv sitt tempo.
Priser: En digital kurs kostar 2 990 kr.

Lärarutveckling

Finns: Digitalt.
Ägare: Lärarutveckling Stockholm AB.
Målgrupp: Lärare och pedagoger i förskolan, grundskolan och fritids.
Ämnen: I huvudsak ämnesspecifika fortbildningar.
Typ av fortbildningar: Endagskurser på hotell med 24 deltagare samt lunch och fika.
Priser: En fysisk endagskurs kostar 1 995 kr.
Lärarutveckling AB
Fortbildning för lärare och pedagoger
kontakt@lararutveckling.se
070-490 71 93