LÄRARUTVECKLING.
Fortbildning för lärare och pedagoger

Covid-19

Lärarutveckling följer noggrant Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra spridning av coronaviruset. Du ska känna dig trygg på våra kurser, även om du är i riskgrupp.

Så här är kurserna anpassade för att förhindra spridning av coronaviruset:
Lärarutveckling AB
Fortbildning för lärare och pedagoger
kontakt@lararutveckling.se
070-490 71 93