LÄRARUTVECKLING.
Fortbildning för lärare och pedagoger
GRUNDSKOLAN

Fortbildning för lärare och fritidspedagoger

Fortbildningar för lärare och pedagoger i grundskola och fritidshem, i form av upplevelserika endagskurser i Stockholm. Även du som är rektor är välkommen på kompetensutveckling.

Här nedan kan du läsa om de lärarfortbildningar som går av stapeln under höstterminen 2021. Dessa kurser sker på Scandic Talk vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Gratis parkering finns. Lunch och fika ingår. Antalet platser på varje lärarfortbildning är begränsade till 24 st i extra rymliga lokaler (p.g.a. corona). Priset för en kurs är 1 995 kr.
8 OKT

TEKNIK I SKOLAN (ÅK F‑6)

En lärarfortbildning om teknik - ett ämne som ibland hamnar i skymundan, både i förskolan och skolan. Det kan kännas långt ifrån vardagen och svårgreppbart - när det egentligen är helt tvärtom. Undervisningen av teknik i låg- och mellanstadiet ska med fördel handla om just det vardagsnära. På denna fortbildning möter du läraren och teknikdidaktikern Johnny Häger.

Scandic Talk, Älvsjö
Johnny Häger
1 995 kr exkl. moms
LÄS MER
OCH BOKA
22 OKT

PROGRAMMERING I SKOLAN (ÅK F‑3)

År 2018 gjorde programmering och digitalisering entré i grundskolans läroplan. Det är dags för oss lärare att förbereda nästa generation för en modernare framtid. Programmering kan låta svårt, men behöver inte vara det. Läraren och programmerings-eldsjälen Karin Nygårds ger dig verktygen.

Scandic Talk, Älvsjö
Karin Nygårds (från Programmera mera)
1 995 kr exkl. moms
LÄS MER
OCH BOKA
2 NOV

PROGRAMMERING I SKOLAN (ÅK 4‑6)

År 2018 gjorde programmering och digitalisering entré i grundskolans läroplan. Det är dags för oss lärare att förbereda nästa generation för en modernare framtid. Programmering kan låta svårt, men behöver inte vara det. Läraren och programmerings-eldsjälen Karin Nygårds ger dig verktygen.

Scandic Talk, Älvsjö
Karin Nygårds (från Programmera mera)
1 995 kr exkl. moms
LÄS MER
OCH BOKA
3 NOV

NATURVETENSKAP I SKOLAN (ÅK F‑9)

Undervisningen i biologi, kemi och fysik upplevs ibland som främmande och tråkig. Inte bara bland elever, utan även bland lärare. Ett sätt att råda bot på detta är att använda vardagliga föremål för att skapa spektakulära experiment. Detta kompletterat med övriga undervisningsmetoder och ett helhetstänk kring naturvetenskap och skola. På den här fortbildningen möter du läraren Ludvig Wellander.

Scandic Talk, Älvsjö
Ludvig Wellander (från Experimentarkivet)
1 995 kr exkl. moms
LÄS MER
OCH BOKA
Lärarutveckling AB
Fortbildning för lärare och pedagoger
kontakt@lararutveckling.se
070-490 71 93