LÄRARUTVECKLING.
Fortbildning för lärare och pedagoger

Om Lärarutveckling

Lärarutveckling skapar lärarfortbildning, i form av endagskurser i Stockholm. Målet är att erbjuda förstklassig fortbildning för lärare och pedagoger i förskola, grundskola och fritidshem. För att du ska få möjlighet att förändra. Dig själv, barnen och framtiden.
BRA PRIS
Genom att hålla utgifterna nere har lärarfortbildningarna ett lägre pris än hos konkurrenterna (jämför gärna). Detta är viktigt för att din förskola eller skola ska ha råd med fortbildningen. Flera av fortbildningarna handlar även om att utnyttja material som redan finns tillgängligt i vardagen, vilket gynnar miljön och undervisningen - men även ekonomin på din förskola eller skola.
BRA UTBILDARE
Nyckeln till en bra lärarfortbildning är en bra utbildare. En bra lärarutbildare är expert på sitt område och på att undervisa för lärare och pedagoger. En bra lärarutbildare kan lyfta deltagarna, och förmedla mycket kunskap paketerat i ett lättillgängligt format.
BRA UNDERVISNING
Kompetensutveckling för lärare och pedagoger består alltför ofta av föreläsningar. Ibland till och med flera föreläsningar efter varandra. Varje föreläsning innehåller mer information än vad som är möjligt att ta till sig, samtidigt som det saknas konkreta metoder. Det här motiveras ofta med att föreläsningen ska "inspirera och väcka tankar", men det resulterar istället i att deltagarna lämnas med obesvarade frågor.

Fortbildningarna hos Lärarutveckling syftar inte bara till att inspirera och väcka tankar. De är inriktade på att ge dig konkreta metoder att använda i skolan dagen efter. Vårt mål är att ta dig från forskningen och i mål - alltså till vad du kan göra i klassrummet. Under en lärarfortbildning får du en serie upplevelser; föreläsningsdelar, workshops och mycket annat. Allt med kvalitet och på lagom nivå.
BRA LÄRMILJÖ
Både fysisk och psykisk lärmiljö är viktig. Det gäller inte bara barnen och eleverna i våra förskolor och skolor, utan även oss lärare och pedagoger när vi ska på fortbildning.

Under lärarfortbildningen är vi på ett hotell. Undervisningen sker i hotellets konferensdel, och vi äter i hotellets restaurang. Vi strävar efter att du ska känna dig avslappnad och ha trevligt. Detta gör att du kan fokusera på att lära sig.
CORONA-ANPASSAT
Läs mer här.

Om företaget

Företaget heter Lärarutveckling Stockholm AB och ägs av Ludvig Wellander.

Kontaktuppgifter

Lärarutveckling Stockholm AB
Stensängsvägen 1b
141 37 Huddinge
Organisationsnummer: 559298-5906
E-post: kontakt@lararutveckling.se
Telefon:
070-490 71 93
Lärarutveckling AB
Fortbildning för lärare och pedagoger
kontakt@lararutveckling.se
070-490 71 93