LÄRARUTVECKLING.
Fortbildning för lärare och pedagoger
13 OKT
2021
14:00-16:30
DIGITAL

Teknik i skolan

(åk F‑6)

Bakgrund

Teknik är ett ämne som ibland hamnar i skymundan, både i förskolan och skolan. Det kan kännas långt ifrån vardagen och svårgreppbart - när det egentligen är tvärtom. Teknik är ju helt enkelt hjälpmedel för att utföra uppgifter. Eller - uppfinningar! Enkla verktyg som lim, hammare, sugrör, tandkräm, möbler, skidglasögon och motorvägar. Eller maskiner som flygplan, borrmaskiner, ugnar och rymdskepp. Även metoder räknas ibland som teknik, såsom L-ABC (första hjälpen) eller klassifikationssystemet av biblioteksböcker. Användningen av teknik är något som skiljer människan från andra djurarter. Det är teknik som gjort människan så framgångsrik - men på bekostnad av vår planet. Men det är förmodligen också endast ny teknik som kan vända den nedåtgående trenden. Lärare i förskolan och skolan har en viktig roll. Vi behöver ge kunskaper i teknik - hos både flickor och pojkar - så att de kan gå vidare till studier och yrken som är viktiga för dem själva och jordklotet. På denna lärarfortbildning möter du Johnny Häger, som spenderat det mesta av sitt yrkesliv med att utveckla teknikämnet i Sverige och som brinner för att göra tekniken lättillgänglig för lärare och pedagoger i skolan.

Målgrupp

Denna fortbildning riktar sig till:

Kursmål

Efter kursen kommer du känna dig bekväm med att...

Kursinnehåll

Tid och plats

Klockan 14:00-16:30 på Zoom. Du kommer få en länk som du klickar på och så kommer du till kursen.

Johnny Häger (utbildare)

Johnny Häger är legitimerad lärare för årskurs 4-9, med inriktning matematik, NO och teknik. Han har 20 års erfarenhet av lärarutbildning för förskollärare och grundskollärare i naturvetenskap och teknik vid Uppsala universitet. Han har också medverkat på många konferenser och fortbildningar i ämnet teknik och har skrivit läromedel i teknik för årskurs 7-9. Hans åsikt om teknikämnet är att det är ett kreativt, inspirerande och fullständigt livsavgörande område som med enkla medel i undervisningen ger eleverna chans att förstå och verka i sin samtid inför sin framtid.

Kontakt

kontakt@lararutveckling.se
070-490 71 93

Bokning

Priset är 500 kr exklusive moms.
Lärarutveckling AB
Fortbildning för lärare och pedagoger
kontakt@lararutveckling.se
070-490 71 93